TR-004

995,00 

QNAP TR-004
obudowa rozszerzająca, USB 3.2, RAID 0/1/5/10/JBOD

Na stanie

SKU: TR-004 Kategoria:

Opis

Opis na stronie producenta

4-wnękowa obudowa rozszerzająca RAID z USB 3.0

Obudowa rozszerzająca RAID TR-004 z USB 3.0 umożliwia rozbudowę pojemności dysków serwera QNAP NAS lub komputera. Model TR-004 można też wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS) — wystarczy podłączyć się do portu USB urządzenia, aby uzyskać dostęp do jego dysków. Obudowa TR-004 zawiera cztery wnęki dysków SATA 3,5 cala i obsługuje wiele opcji konfiguracyjnych macierzy RAID. W połączeniu z łącznością USB 3.0 Type-C pozwoliło to stworzyć niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do rozbudowy przestrzeni dyskowej

Szybszy transfer danych przez port USB 3.0 Type-

Niezawodny odczyt i zapis dzięki obsłudze maksymalnie czterech dysków SAT

Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania poziomu RAI

Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysk

Przycisk wysuwania umożliwiający odłączenie odbudowy TR-004 od serwera NAS lub komputera*.

*Wymaga narzędzia QNAP External RAID Manager

Błyskawicznie kopiowanie plików z urządzenia TR-004 na serwer NAS jednym naciśnięciem przycisku szybkiego kopiowania**

**W trybie napędu zewnętrznego wymaga serwera QNAP NAS z przyciskiem typu „touch copy”. Ta funkcja będzie obsługiwana w 2019 r. w kwartale drugim.

Szybka rozbudowa pamięci masowej z obsługą RAID

Model TR-004 to idealne rozwiązanie do rozbudowy pamięci masowej komputerów, szczególnie w przypadku laptopów, w których nie da się wymienić dysku na większy. Dzięki czterem wnękom dysków SATA 3,5 cala i obsłudze konfiguracji RAID model TR-004 umożliwia przechowywanie ogromnych ilości plików i danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed potencjalną awarią dysku.

Obsługa kilku poziomów RAID

Model TR-004 obsługuje różne konfiguracje RAID. W zależności od potrzeb można wybrać sprzętowe lub programowe sterowanie trybem RAID. Przełączniki DIP pozwalają ustawić tryb RAID najlepiej dopasowany do potrzeb: pojedyncze dyski, grupa JBOD, RAID 0, RAID 1/10 lub RAID 5. Ustawienia RAID można też konfigurować z serwera QNAP NAS lub za pomocą aplikacji QNAP External RAID Manager na komputerze.
» Więcej informacji: External RAID Manager

 • Pojedyncze dyski

  Każdy dysk jest traktowany jako odrębna przestrzeń, co pozwala uzyskiwać dostęp do każdego dysku z osobna.

 • Tryb JBOD

  Wszystkie dyski są logicznie widoczne jako jeden duży dysk. Pozwala to w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń, ale nie daje żadnej ochrony danych.

 • Tryb RAID 0

  Dane są dzielone między wszystkie dyski. Poziom RAID 0 zapewnia największą wydajność, ale nie chroni danych przed awarią dysku.

 • Tryb RAID 1/10

  Połowa łącznej pojemności jest używana do przechowywania danych, a druga połowa stanowi kopię tych danych. Zapewnia to doskonałą ochronę danych, ale kosztem dostępności tylko połowy pojemności zainstalowanych dysków.

 • Tryb RAID 5

  Praca w trybie RAID 5 wymaga co najmniej trzech dysków. Informacje dotyczące parzystości są rozłożone równomiernie między wszystkie dyski, co pozwala połączyć optymalne wykorzystanie przestrzeni z ochroną przed awarią jednego dysku.

 • Tryb sterowania programowego

  Ten tryb umożliwia sterowanie konfiguracją RAID z serwera NAS lub komputera.

Obsługiwany tryb RAID Rozbudowa serwera NAS Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS Pamięć zewnętrzna dla komputera Windows/Mac Pamięć zewnętrzna dla komputera Linux
Sterowanie programowe Wymagane przełączenie w tryb sterowania programowego
Pojedyncze dyski
JBOD
RAID 0/1/5/10
Wiele grup RAID

Komputery z system Linux rozpoznają partycje utworzone w różnych grupach RAID ale nie mogą tworzyć nowych.

Elastyczne zarządzanie pamięcią masową i jej konfigurowanie

W odróżnieniu od wielu innych obudów RAID model TR-004 umożliwia programowe sterowanie konfiguracją, co daje maksymalną elastyczność zarządzania. Do konfigurowania macierzy RAID i monitorowania kondycji dysków można używać Menedżera pamięci masowej i migawek na serwerze QNAP NAS lub narzędzia QNAP External RAID Manager na komputerze.

Uwaga: Podłączając model TR-004 do serwera NAS, można wybrać pracę w trybie rozbudowy serwera NAS lub w trybie pamięci zewnętrznej.

 • Użyj aplikacji Menedżer pamięci masowej i migawek, aby skonfigurować urządzenie TR-004 jako jednostkę rozbudowy pamięci masowej serwera QNAP NAS. W trybie rozbudowy pamięci masowej serwera NAS dostępne są nie tylko różne konfiguracje RAID, ale również zaawansowane funkcje serwera NAS, w tym pule magazynu i migawki. Wybierając tryb pamięci zewnętrznej, można używać modelu TR-004 jako pamięci podłączonej bezpośrednio (DAS).

 • QNAP External RAID Manager to narzędzie dla użytkowników komputerów Windows i Mac umożliwiające konfigurowanie i monitorowanie obudowy TR-004 oraz wyświetlanie jej statusu. Pozwala ono w prosty sposób konfigurować grupy RAID urządzenia TR-004 oraz szybko sprawdzać wydajność i kondycję macierzy RAID.

Elastyczność sposobu rozbudowy pamięci masowej

Model TR-004 pozwala obsłużyć różnorodne wymagania rozbudowy pamięci masowej w domu i biurze:

image
image
image

Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Urządzenie TR-004 może służyć do szybkiego przenoszenia plików między różnymi urządzeniami korzystającymi z różnych systemów plików.

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Modelu TR-004 można użyć zamiast konwencjonalnej jednostki rozbudowy serwera NAS.

Scenariusz 2: Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Modelu TR-004 można używać jako pamięci zewnętrznej dla serwera NAS.

Scenariusz 3: Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera

Modelu TR-004 można użyć w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej komputera.

Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Urządzenie TR-004 może służyć do szybkiego przenoszenia plików między różnymi urządzeniami korzystającymi z różnych systemów plików.

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Modelu TR-004 można użyć zamiast konwencjonalnej jednostki rozbudowy serwera NAS.

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Urządzenie TR-004 umożliwia między innymi rozszerzenie pojemności serwera NAS. Wystarczy podłączyć obudowę TR-004 do serwera NAS, a następnie użyć Menedżera pamięci masowej i migawek w celu łatwego skonfigurowania sposobu rozbudowy pamięci masowej i zarządzania rozszerzoną przestrzenią. Model TR-004 obsługuje wiele funkcji zarządzania pamięcią masową i plikami na serwerze QNAP NAS, umożliwiając między innymi tworzenie pul magazynu, wyszukiwanie plików w aplikacji Qsirch i organizowanie plików w aplikacji Qfiling.

Function QNAP TR-004 UX-500P Inne zewnętrzne urządzenie RAID
Typ połączenia USB 3.0 USB 3.0 Zależnie od urządzenia
Wnęki dysków 4 5 Zależnie od urządzenia
Obsługiwane systemy QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd. QNAP QTS QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd.
Monitorowanie kondycji dysków Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS) Obsługiwane Nieobsługiwane
Zewnętrzna ochrona RAID Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS) Nieobsługiwane Obsługiwane
Utwórz pulę magazynu Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS) Obsługiwane Nieobsługiwane
Migracja RAID, wymiana dysku Nieobsługiwane Obsługiwane Nieobsługiwane

Uwaga:
1. Model TR-004 nie obsługuje następujących serwerów NAS: modeli TS-128, TS-228, TS-131, TS-231, TS-431 i TS-431U oraz wszystkich modeli, w których nie da się zaktualizować systemu QTS do wersji co najmniej 4.3.6.
2. Model TR-004 może funkcjonować jedynie jako indywidualna pula magazynu lub wolumin na serwerze NAS. Nie ma możliwości połączenia jego puli magazynu lub woluminu z przestrzenią podłączonego serwera NAS. Na urządzeniu TR-004 nie można instalować aplikacji dla serwera NAS.
3. Dyski z serwera TR-004 można migrować tylko do innego serwera TR-004. Pliki i dane znajdujące się na dyskach przeniesionych z lub do innego urządzenia (w tym innego serwera NAS) nie zostaną rozpoznane.

Używaj modelu TR-004 zamiast konwencjonalnych modułów rozszerzających NAS

W roli zewnętrznej obudowy RAID model TR-004 jest urządzeniem w pełni autonomicznym i nie wykorzystuje żadnych dodatkowych zasobów systemowych serwera NAS. W porównaniu z modułem rozszerzającym UX-500P model TR-004 znacznie mniej obciąża system serwera NAS.

Scenariusz 2: Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Zamiast używać urządzenia TR-004 do rozbudowy pojemności serwera QNAP NAS, można je wykorzystać jako dodatkową pamięć masową do tworzenia kopii zapasowych lub przenoszenia danych. Pozwala to między innymi wykonywać fizyczne migracje ogromnych zbiorów danych bez obciążania sieci. Gdy urządzenie TR-004 jest podłączone do serwera NAS, można monitorować jego kondycję i status w Menedżerze pamięci masowej i migawek na serwerze NAS.

Scenariusz 3: Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera

Urządzenie TR-004 pozwala szybko zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera. Ustawiając odpowiednią pozycję przełącznika DIP, można skonfigurować jeden ze sprzętowych trybów RAID lub wybrać zarządzanie za pomocą narzędzia QNAP External RAID Manager. Narzędzie QNAP External RAID Manager pozwala też monitorować kondycję i status urządzenia TR-004.

Uwaga: Oprogramowanie QNAP External RAID Manager wymaga systemu Windows 7 (lub nowszego) bądź macOS 10.11 (lub nowszego).

Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Obudowa TR-004 jest kompatybilna z różnorodnymi urządzeniami — od serwera NAS po komputery Windows, Mac i Linux. Dzięki temu nadaje się idealnie do przenoszenia dużych plików między różnymi urządzeniami. Model TR-004 jest kompatybilny nawet z urządzeniami używającymi systemu plików exFAT*, co dodatkowo zwiększa wygodę pobierania i udostępniania plików z szerszego zakresu urządzeń.

* Dostęp do urządzeń z systemem plików exFAT wymaga wykupienia osobnej licencji na sterownik exFAT.