Dokumentowanie WDT dla celów VAT – zródło: https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/dokumentowanie-wdt-dla-celow-vat/

W przypadku realizacji większych zamówień wyrażamy zgodę na dostawę towarów w trybie WDT na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

VAT UE nabywcy musi pozytywnie zostać zweryfikowany na stronie: Potwierdzenie numeru VAT (VIES)

Wyrażamy zgodę na WDT w przypadku gdy towary zostaną wysłane lub przetransportowane przez sprzedawcę (naszą firmę) lub przez osobę trzecią działającą na naszą rzecz (przewoźnik międzynarodowy, np: DPD, DHL, …)

Realizacji takich zamówień dokonujemy tylko w przypadku jeśli Nabywca zobowiąże się do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa do przesłania do Sprzedawcy poświadczenia odbioru towaru, które będzie zawierało następujące informacje:

  • datę dokumentu potwierdzającego składowanie towarów w danym państwie członkowskim UE
  • nazwę odbiorcy (nabywcy) zgodną z VAT EU z zamówienia
  • imię i nazwisko osoby prowadzącej przyjęcie towaru oraz jej podpis
  • ilość i rodzaj towarów
  • datę i miejsce przybycia (przyjęcia) towarów
  • numer listu przewozowego dostawy

Sprzedaż ze stawką VAT 0% wymaga stosownego rejestrowania jej w urzędzie skarbowym oraz posiadania przez Sprzedawcę kompletu odpowiedniego zestawu dokumentów. Nasze doświadczenia w tym zakresie pokazały, że dostarczanie przez Nabywców większych ilości dokumentów niż wyżej opisany sprawiają problemy dlatego akceptujemy tylko wyżej opisaną formę WDT.

Podsumowując:

  • nabywca zamawia sprzęt podając prawidłowy aktywny VAT UE oraz adres dostawy w państwie członkowskim UE
  • po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i jego opłaceniu nasza firma wysyła kurierem międzynarodowym towar
  • Nabywca do 10-tego dnia miesiąca po miesiącu w jakim został dostarczony towar przesyła stosowny dokument potwierdzający.