Realizujemy sprzedaż towarów po preferencyjne stawce VAT 0% dla transakcji:

  • WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) – realizujemy dostawy VAT 0% na rzecz nabywcy (kontrahent posiadający właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT EU do potwierdzenia na stronie VIES), który prześle stosowne potwierdzenie wywozu / dostawy towarów przez nabywcę do terytorium państwa członkowskiego unii europejskiej innego niż Polska. W celu realizacji dostawy WDT wymagamy wpłacenia zabezpieczenia w wysokości równowartości VAT 23%, które zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego potwierdzenia wywozu / dostawy towarów. W przypadku braku dostarczenia dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej sprzedawcy za dany okres rozliczeniowy (miesiąc rozliczeniowy) zostanie wystawiona korekta faktury VAT 0% na VAT 23% a środki zaksięgowane na poczet owej faktury korygującej.
  • Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – realizujemy dostawy VAT 0% po otrzymaniu odpowiedniego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową np Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku braku stosownego potwierdzenia w momencie składania zamówienia istnieje możliwość zakupu ze stawką VAT 23% a następnie wystawienia faktury korekty na VAT 0% po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Za obsługę transakcji doliczamy 2% wartości ceny przedstawionej w ofercie / sklepie internetowym.