INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), firma mobil-team.com Anna Kozal z siedzibą w Rawicz, ul. Stawowa 55 (dalej: „mobil-team.com”) informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu (dalej “kupujący”, “zamawiający”) prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez mobil-team.com, a także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt e-mail: kontakt@mobil-team.com, telefoniczny +48504511994 lub pocztą na adres: mobil-team.com Anna Kozal, ul. Stawowa 55, 63-900 Rawicz

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest firma mobil-team.com Anna Kozal z siedzibą w Rawiczu (adres: 63-900 Rawicz, ul. Stawowa 55) zwany dalej “mobil-team.com” lub “sprzedawca”

2.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

mobil-team.com przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych w związku z korzystaniem ze strony internetowej mobil-team.com (to jest: serwery-NAS.pl), świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Głównym celem wykorzystywania danych osobowych jest realizacja zamówień jakich dokonuje Pani/Pan na naszych stronach internetowych lub w wyniku kontaktu wynikającego z korzystania z tych stron. Dane osobowe są wykorzystywane również do realizacji zwrotów towarów, napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych, wykonywania konfiguracji, świadczenia usług zleconych przez kupującego.

Dane osobowe są wykorzystywane przez mobil-team.com także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach działalności marketingowej wysyłamy naszym Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter) jednak tylko w przypadku gdy kupujący wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe w ramach Konta Klienta lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Przetwarzanie danych do celów marketingowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych.

Dodatkowo w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych dla celów związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług

3.    Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez mobil-team.com na rzecz kupującego (zamawiającego). Podczas składania zamówień w obowiązkowych polach prosimy tylko o minimalną ilość danych potrzebnych do realizacji zamówień. Prosimy również o wprowadzanie, w polach dodatkowych (np. uwagi do zamówienia), tylko danych niezbędnych do realizacji umowy.

4.    Przetwarzanie danych osobowych oraz ich odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pomiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień, firmy kurierskie, portale aukcyjne, na których Pani/Pan dokonuje zamówień w mobil-team.com, dystrybutorzy oraz producenci sprzętu i oprogramowania jakie dostarczamy a także organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej a także czyli firmy hostingowe, na których serwerach znajduje się strona internetowa.

5.    Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zamówień złożonych drogą elektroniczną, prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego oraz przez czas wynikający z przepisów prawa. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe mogą nadal być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie opisanym powyżej do czasu wycofania tej zgody.

6.    Prawa podmiotów danych

  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do otrzymania kopii tych danych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osbowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt telefoniczny +48504511994 lub e-mai: kontakt@mobil-team.com lub pocztą na adres mobil-team.com Anna Kozal, 63-900 Rawicz, ul. Stawowa 55

7.    Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

8.    Przekazywanie danych osobowych do podmiotów poza EOG

mobil-team.com może przekazywać dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) z uwagi na wykorzystywanie do badania oraz promocji swojej strony internetowej narzędzi takich jak Google Analytics, Google Search, Google AdWords, których właścicielem jest firma Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W powyższym celu zostaje udostępniona dana osobowa taka jak adres IP.

W przypadku zaobserwowania na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności lub Regulaminie sklepu jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z permanentnie zmieniającymi się przepisami ustawodawcy prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w celu wyjaśnienia danego wątku. Zawsze ostatecznie nasze ustosunkowanie się do klienta jest w pełni zgodne z przepisami prawa.