W obliczu coraz większej liczby nowoczesnych zagrożeń, które z łatwością omijają tradycyjne systemy ochrony, innowacyjne podejście do bezpieczeństwa jest kluczowe. Rozwiązania UTM od Stormshield Network Security opierają się na koncepcji wielu warstw ochrony, które współpracują ze sobą. Model ochrony, wykorzystujący aktywną współpracę silników bezpieczeństwa technologii Netasq i Arkoon, wskazuje kierunek przyszłych zabezpieczeń infrastruktury IT. Dostawcy technologii, Arkoon i Netasq, zapewniają najwyższe europejskie certyfikacje (EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED i ANSSI EAL4+), co zapewnia wysoki poziom ochrony strategicznych danych nawet w najbardziej wrażliwych przedsiębiorstwach i organizacjach.

Zapraszamy do kontaktu – e-mail/telefon: Stormshield UTM, aktualne ceny, promocje, bezpłatne testy oraz pomoc w wyborze urządzenia Stormshield

IPS w urządzeniach Stormshield UTM

Niezbędnym elementem dobrego UTM jest skuteczny system zapobiegania włamaniom, czyli IPS (Intrusion Prevention System). Wielu producentów urządzeń UTM dodaje IPS do już istniejącej architektury zapory. Jednakże taki sposób rozwiązania problemu ma poważną wadę, polegającą na tym, że każdy pakiet przesyłany w sieci musi być wielokrotnie skanowany przez kolejne moduły w urządzeniu UTM, co znacznie wydłuża czas analizy każdego z pakietów.

Stormshield UTM rozwiązuje ten problem poprzez połączenie firewalla z systemem IPS na poziomie jądra systemowego, dzięki czemu uzyskuje się najszybsze tego typu rozwiązanie dostępne na rynku. Firma Netasq stworzyła unikalną technologię proaktywnego wykrywania ataków o nazwie ASQ (Active Security Qualification) już w pierwszym roku swojej działalności.

Wysoki poziom bezpieczeństwa sieci jest osiągany dzięki analizie pakietów przesyłanych w sieci na poziomie jądra systemu operacyjnego, znanego jako NS-BSD (NETASQ Secured BSD). System ten wyróżnia się znakomitą wydajnością, ponieważ wykonywanych jest niemal trzykrotnie mniej operacji podczas analizy pakietów niż w pozostałych systemach IPS.

W poszukiwaniu zagrożeń i ataków, cały ruch sieciowy ISO/OSI od drugiej do siódmej warstwy jest analizowany. Technologia Active Security Qualification

Kilka statystyk dotyczących Stormshield UTM:

  • Według badań przeprowadzonych przez niezależną agencję testującą Miercom, rozwiązanie Stormshield UTM uzyskało najwyższą ocenę w kategorii wydajności IPS spośród testowanych urządzeń.
  • Stormshield UTM jest zgodny z wymaganiami europejskich standardów bezpieczeństwa, takich jak EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, and ANSSI EAL4+.
  • Według raportu firmy Gartner, Stormshield jest liderem na rynku rozwiązań do bezpieczeństwa sieci, w kategorii “URS (Unified Threat Management), firewalla sieciowego i IPS”.
  • Stormshield UTM chroni sieci w ponad 40 krajach na całym świecie i obsługuje ponad 250 000 urządzeń w sieciach publicznych i prywatnych.
  • Według raportu z 2020 roku opublikowanego przez organizację GlobalWebIndex, około 54% całej populacji świata korzysta z mediów społecznościowych. Najwięcej użytkowników ma Facebook – ponad 2,7 mld ludzi loguje się na tę platformę co miesiąc.
  • W 2021 roku liczba użytkowników smartfonów na świecie wyniosła około 3,8 mld, co stanowi około połowy populacji świata. Według szacunków, w ciągu najbliższych kilku lat liczba ta będzie nadal rosnąć.