EJ1600

EJ1600

EAN:

SKU: EJ1600 Kategorie: ,

Opis

Opis na stronie producenta

Specyfikacja techniczna

Kształt 3U do montażu stelażowego
Interfejs hosta Dwa złącza SAS (jedno wejściowe, jedno wyjściowe, jedno zarezerwowane), 6 Gb/s na kontroler, 4 porty
Wskaźniki LED Dioda LED zasilania systemu (zielona): wł./wył.
Stan systemu (zielona/pomarańczowa): działa, błędy systemu, brak energii, tryb zdegradowanej macierzy RAID, awaria pamięci, awaria wentylatora/zasilania, zbyt wysoka temperatura systemu/dysku, zbliżanie się do wartości progowej puli magazynu, system przeprowadza operację przejęcia, odłączenie zasilacza
Wyświetlacz LCD stanu (dwucyfrowy): Stan połączenia JBOD
Przyciski Zasilanie / Reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 132 × 446,2 × 618 mm
Waga (netto) 24,11 kg
Waga (brutto) 33,76 kg
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD 16
Typ dysku twardego 3,5-calowe dyski SAS12/6 Gb/s, dyski twarde lub 2,5-calowe dyski SAS SSD
Temperatura robocza 0–40 °C
Wilgotność względna 5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C
Zasilacz Zasilacz nadmiarowy/wymieniany podczas pracy ATX, 450 W, 90–240 V AC, 50–60 Hz
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 344,19 W
Poziom dźwięku 53,5 db(A)
Ostrzeżenie systemowe Brzęczyk
Zarządzanie Zarządzanie wymienionymi poniżej funkcjami odbywa się za pośrednictwem systemu operacyjnego QNAP QES.

Obsługa funkcji S.M.A.R.T. dysku twardego.
wskaźnik LED modułu rozszerzającego RAID
Wskazywanie lokalizacji modułu rozszerzającego RAID
Wskazywanie lokalizacji dysków twardych w module rozszerzającym RAID
Inteligentne sterowanie wentylatorem
Wewnętrzne aktualizacje oprogramowania układowego
Dyski, grupy RAID, pule magazynu i woluminy w module rozszerzającym RAID są konfigurowane za pośrednictwem systemu operacyjnego QES.

Pojedynczy wolumin na pojemność do 1 PB
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w puli magazynu obsługiwanych jest wiele grup RAID
Rozszerzanie puli magazynu online
Rozszerzanie woluminu online
Jednostka LUN iSCSI oparta na blokach
Obsługa woluminu uproszczonego z odzyskiwaniem przestrzeni
Obsługa uproszczonej jednostki LUN iSCSI z odzyskiwaniem przestrzeni

Wysokowydajny moduł rozszerzający 6 Gb/s SAS RAID z dwoma kontrolerami

Proste i elastyczne rozwiązanie do rozbudowy pamięci masowej serwera Enterprise ZFS NAS

Moduł rozszerzający EJ1600 jest przeznaczony do rozbudowy miejsca w pamięci masowej serwera QNAP Enterprise ZFS NAS przez połączenie większej liczby modułów rozszerzających za pośrednictwem kabli mini SAS do szybkiej transmisji danych. Model EJ1600 z interfejsem 6 Gb/s SAS umożliwia szybką transmisję danych z serwera Enterprise ZFS NAS. Przydaje się to szczególnie do wymagających wydajnego połączenia aplikacji wirtualizacyjnych oraz obsługujących duże ilości danych, takich jak wideomonitoring, archiwizacja dużych ilości danych oraz pamięć masowa na nagrania telewizyjne, ponieważ zapewnia firmom optymalną wydajność i maksymalny zwrot z inwestycji. Model EJ1600 łączy się z serwerem Enterprise ZFS NAS za pośrednictwem dwuścieżkowej architektury mini SAS, podtrzymując ciągłość działania nawet w przypadku odłączenia zewnętrznego kabla JBOD.

  • Obsługa dwóch kanałów (ścieżek) umożliwia tolerowanie awarii pojedynczych węzłów w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy
  • Ochrona w przypadku brakującego modułu
  • Wysoka gęstość, wydajność i skalowalność
  • Elastyczne zarządzanie przy użyciu oprogramowania QES Storage Manager
  • Idealna pamięć masowa na kopie zapasowe danych z serwera Enterprise ZFS NAS

 

Obsługiwane modele serwerów Enterprise ZFS NAS i maksymalna liczba działających z nimi modułów rozszerzających.

QNAP NAS ES1640dc
Pamięć RAM serwera NAS 32 GB na każdy kontroler
Maksymalna liczba modułów EJ1600 7
Maksymalna liczba dysków twardych 128
Maksymalna pojemność przed sformatowaniem 1024 TB
Maksymalna liczba grup RAID na pulę pamięci 128
Maksymalny rozmiar puli pamięci 1 PB
Maksymalna liczba pul pamięci na system 128
Maksymalny rozmiar elastycznego woluminu 1 PB
Maksymalny rozmiar jednostki iSCSI LUN 1 PB

*Do obliczenia pojemności maksymalnej użyto dysków twardych o pojemności 8 TB.

Architektura dwuścieżkowa zapewniająca ciągłość działania

EJ1600 i wszystkie serwery Enterprise ZFS NAS działają w trybie dwukanałowym (dwuścieżkowym), co umożliwia tolerancję awarii pojedynczego węzła. System może nadal działać normalnie nawet po odłączeniu zewnętrznego kabla JBOD wskutek uszkodzenia kabla mini-SAS. Rozwiązanie to jest niezbędne do zapewnienia ochrony danych przesyłanych między urządzeniami oraz rozbudowy pojemności w celu zapewnienia nieprzerwanej obsługi zadań o znaczeniu krytycznym dla firmy. EJ1600 wystarczy podłączyć do serwera Enterprise ZFS NAS i włączyć zasilanie. Serwer NAS wykryje dyski twarde w module EJ1600 jako nowo zainstalowane dyski lokalne. Pojemność pamięci masowej serwera NAS można płynnie zwiększać i zarządzać nią przy użyciu wszechstronnego oprogramowania QES Storage Manager.

Jak pokazano na powyższej ilustracji, jednostki rozszerzające podłączono w onfiguracj i typu „cross loop”. Zapewnia to redundatne połączenie między serwerem Enterprise ZFS NAS, a jednostkami rozszerzającymi. Oprócz tego dodatkową warstwę ochrony zapewnia przełączanie awaryjne obsługiwane przez system w przypadku wykrycia awarii połączenia z JBOD. Dzięki tym dwóm metodom ochrony, gdy jedna lub wiele ścieżek do EJ1600 stanie się niedostępnych, inne jednostki rozbudowy nadal będą mogły komunikować się z głównym serwerem Enterprise ZFS NAS.

Ochrona w przypadku brakującego modułu

Po wykryciu odłączenia modułu rozszerzającego RAID serwer Enterprise ZFS NAS blokuje dostęp za pośrednictwem wejść i wyjść w celu ochrony danych. System może następnie powrócić do normalnego stanu z nienaruszonymi danymi.

Wysoka gęstość, wydajność i skalowalność

Moduł rozszerzający EJ1600 pozwala uzyskać dużą pojemność dzięki możliwości zainstalowania w stelażu maksymalnie 16 dysków twardych na przestrzeni 3U. EJ1600 ma po dwa porty SAS (wejścia i wyjścia) do każdego kontrolera (łącznie 4 porty SAS z dwoma kontrolerami) umożliwiające łączenie hostów oraz łączność w konfiguracji łańcuchowej. Każdy port SAS łączy cztery kanały SAS, gdzie każdy kanał obsługuje pełnodupleksową szybkość 6 Gb/s. Rozwiązanie to zapewnia bezprecedensową szybkość połączenia z hostem sięgającą nawet 24 Gb/s.

Wszechstronny QES Storage Manager

QES Storage Manager elegancko udostępnia narzędzia i opcje do zarządzania pamięcią masową systemu przy użyciu intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika. Bardzo upraszcza rozszerzanie pamięci masowej serwera NAS oraz zarządzanie modułem EJ1600. Administratorzy IT mogą łatwo monitorować kondycję modułu EJ1600 oraz jego dysków. W szybkim zarządzaniu kaskadową konfiguracją kilku modułów rozszerzających w szafie pomagają funkcje Zlokalizuj dysk i Zlokalizuj obudowę.

Doskonałe rozwiązanie do kopii zapasowych danych z serwera Enterprise ZFS NAS

Administratorzy IT mogą przy użyciu modułu EJ1600 nie tylko rozszerzać istniejące woluminy, ale też używać go jako ekonomicznej zewnętrznej pamięci masowej do szybkiego i bezpiecznego wykonywania zadań kopii zapasowej danych z serwera Enterprise ZFS NAS. Usługa QNAP RTRR (Real-Time Remote Replication) lub rsync umożliwia administratorom IT tworzenie kopii zapasowych danych z serwera NAS w module EJ1600 w czasie rzeczywistym lub na podstawie harmonogramu.

Więcej informacji: RTRR, rsync

Elastyczność pod względem rodzaju i pojemności dysków

Moduł EJ1600 zapewnia dużą elastyczność w odniesieniu do dysków twardych. Administratorzy IT mogą wybrać korporacyjne dyski twarde SAS zapewniające wysoką wydajność i pojemność do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym, lub szybkie dyski SSD do operacji wymagających częstego odczytu i zapisu.