Witamy na stronie mobil-team.com

TOWER

na stronę

Set Descending Direction
 1. QNAP TS-128

  QNAP TS-128

  523,00 zł

  2-3 dni

  1,1 GHz DC / 1 GB / 1 x HDD

  więcej
 2. QNAP TS-231P

  QNAP TS-231P

  779,00 zł

  1,7 GHz DC / 1 GB / 2 x HDD

  więcej
 3. QNAP TS-131P

  QNAP TS-131P

  822,00 zł

  1,7 GHz DC / 1 GB / 1 x HDD

  więcej
 4. QNAP TS-231P2-1G

  QNAP TS-231P2-1G

  1 040,00 zł

  1,7 GHz QC / 1 GB / 2 x HDD

  więcej
 5. QNAP TS-251 (upgrade do 2GB)

  QNAP TS-251 (upgrade do 2GB)

  1 059,00 zł

  2-3 dni

  2,41 GHz DC / 2 GB↑ / 2 x HDD / HDMI

   

  więcej
 6. QNAP TS-431P

  QNAP TS-431P

  1 239,00 zł

  1,7 GHz DC / 1 GB / 4 x HDD

  więcej
 7. QNAP TS-231P2-4G

  QNAP TS-231P2-4G

  1 339,00 zł

  1,7 GHz QC / 4 GB / 2 x HDD

  więcej
 8. QNAP TS-431P2-1G

  QNAP TS-431P2-1G

  1 388,00 zł

  1,7 GHz QC / 1 GB / 4 x HDD

  więcej
 9. QNAP TS-251A-2G

  QNAP TS-251A-2G

  1 438,00 zł

  1,6 GHz DC / 2 GB↑ / 2 x HDD / HDMI

  więcej
 10. QNAP TS-251A-4G

  QNAP TS-251A-4G

  1 637,00 zł

  1,6 GHz DC / 4 GB↑ / 2 x HDD / HDMI

  więcej
 11. QNAP TS-431P2-4G

  QNAP TS-431P2-4G

  1 687,00 zł

  1,7 GHz QC / 4 GB / 4 x HDD

  więcej
 12. QNAP TS-253A-4G

  QNAP TS-253A-4G

  1 736,00 zł

  1,6 GHz QC / 4 GB↑ / 2 x HDD / HDMI

  więcej
 13. QNAP TS-253A-4G + Dahua IPC-K15P

  QNAP TS-253A-4G + Dahua IPC-K15P

  1 741,00 zł

  2-3 dni

  1,6 GHz QC / 4 GB↑ / 2 x HDD / HDMI + kamera Dahua IPC-K15P

  więcej
 14. QNAP TS-431X-2G

  QNAP TS-431X-2G

  1 786,00 zł

  2-3 dni

  1,7 GHz DC / 2 GB↑ / 4 x HDD

  więcej
 15. QNAP TS-431X2-2G

  QNAP TS-431X2-2G

  1 886,00 zł

  2-3 dni

  1,7 GHz QC / 2 GB↑ / 4 x HDD

  więcej
 16. QNAP TBS-453A-4G

  QNAP TBS-453A-4G

  1 985,00 zł

  2-3 dni

  1,6 GHz QC / 4 GB↑ / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 17. QNAP TS-451A-2G

  QNAP TS-451A-2G

  2 035,00 zł

  1,6 GHz DC / 2 GB↑ / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 18. QNAP TS-453Bmini-4G

  QNAP TS-453Bmini-4G

  2 134,00 zł

  2-3 dni

  1,5 GHz QC / 4 GB↑ / 4 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 19. QNAP TS-451A-4G

  QNAP TS-451A-4G

  2 234,00 zł

  1,6 GHz DC / 4 GB↑ / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 20. QNAP TS-251+-8G

  QNAP TS-251+-8G

  2 283,00 zł

  2,0 GHz QC / 8 GB↑ / 2 x HDD / HDMI / 4K

  więcej
 21. QNAP TS-531X-2G

  QNAP TS-531X-2G

  2 432,00 zł

  2-3 dni

  1,4 GHz QC / 2 GB↑ / 5 x HDD

  więcej
 22. QNAP TS-253B-4G

  QNAP TS-253B-4G

  2 482,00 zł

  1,5 GHz QC / 4 GB↑ / 2 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 23. QNAP TBS-453A-8G

  QNAP TBS-453A-8G

  2 482,00 zł

  2-3 dni

  1,6 GHz QC / 8 GB / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 24. QNAP TS-431X-8G

  QNAP TS-431X-8G

  2 532,00 zł

  2-3 dni

  1,7 GHz DC / 8 GB / 4 x HDD

  więcej
 25. QNAP TS-453Bmini-8G

  QNAP TS-453Bmini-8G

  2 631,00 zł

  2-3 dni

  1,5 GHz QC / 8 GB / 4 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 26. QNAP TS-431X2-8G

  QNAP TS-431X2-8G

  2 631,00 zł

  2-3 dni

  1,7 GHz QC / 8 GB↑ / 4 x HDD

  więcej
 27. QNAP TS-453A-8G

  QNAP TS-453A-8G

  2 880,00 zł

  1,6 GHz QC / 8 GB↑ / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 28. QNAP TS-451+-8G

  QNAP TS-451+-8G

  2 880,00 zł

  2,0 GHz QC / 8 GB / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 29. QNAP TS-453B-4G

  QNAP TS-453B-4G

  2 979,00 zł

  1,5 GHz QC / 4 GB↑ / 4 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 30. QNAP TS-253B-8G

  QNAP TS-253B-8G

  2 979,00 zł

  2-3 dni

  1,5 GHz QC / 8 GB / 2 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 31. QNAP TS-531X-8G

  QNAP TS-531X-8G

  3 178,00 zł

  2-3 dni

  1,4 GHz QC / 8 GB↑ / 5 x HDD

  więcej
 32. QNAP TS-831X-4G

  QNAP TS-831X-4G

  3 327,00 zł

  2-3 dni

  1,4 GHz QC / 4 GB / 8 x HDD

  więcej
 33. QNAP TS-653B-4G

  QNAP TS-653B-4G

  3 476,00 zł

  2-3 dni

  1,5 GHz QC / 4 GB↑ / 6 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 34. QNAP TS-453B-8G

  QNAP TS-453B-8G

  3 476,00 zł

  2-3 dni

  1,5 GHz QC / 8 GB / 4 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 35. QNAP TS-563-8G

  QNAP TS-563-8G

  3 476,00 zł

  2-3 dni

  2,0 GHz QC / 8 GB / 5 x HDD

  więcej
 36. QNAP TVS-463-8G

  QNAP TVS-463-8G

  3 526,00 zł

  2-3 dni

  2,4 GHz QC / 8 GB / 4 x HDD / HDMI

  więcej
 37. QNAP TS-831X-8G

  QNAP TS-831X-8G

  3 824,00 zł

  2-3 dni

  1,4 GHz QC / 8 GB / 8 x HDD

  więcej
 38. QNAP TS-653A-8G

  QNAP TS-653A-8G

  3 973,00 zł

  2-3 dni

  1,6 GHz QC / 8 GB↑ / 6 x HDD / HDMI

  więcej
 39. QNAP TS-653B-8G

  QNAP TS-653B-8G

  3 973,00 zł

  2-3 dni

  1,5 GHz QC / 8 GB↑ / 6 x HDD / HDMI 4K / wirtualizacja

  więcej
 40. QNAP TVS-663-8G

  QNAP TVS-663-8G

  4 222,00 zł

  2-3 dni

  2,4 GHz QC / 8 GB / 6 x HDD / HDMI

  więcej
 41. QNAP TS-831X-16G

  QNAP TS-831X-16G

  4 471,00 zł

  2-3 dni

  1,4 GHz QC / 16 GB / 8 x HDD

  więcej
 42. QNAP TS-853A-8G

  QNAP TS-853A-8G

  4 471,00 zł

  2-3 dni

  1,6 GHz QC / 8 GB↑ / 8 x HDD / HDMI

  więcej
 43. QNAP TVS-473-8G

  QNAP TVS-473-8G

  4 719,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 8 GB↑ / 4 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 44. QNAP TVS-863-8G

  QNAP TVS-863-8G

  4 918,00 zł

  2-3 dni

  2,4 GHz QC / 8 GB / 8 x HDD / HDMI

  więcej
 45. QNAP TVS-673-8G

  QNAP TVS-673-8G

  5 216,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 8 GB↑ / 6 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 46. QNAP TS-1635-4G

  QNAP TS-1635-4G

  5 713,00 zł

  2-3 dni

  1,7 GHz QC / 4 GB↑ / 12 x HDD

  więcej
 47. QNAP TVS-473-16G

  QNAP TVS-473-16G

  5 713,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 16 GB↑ / 4 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 48. QNAP TVS-873-8G

  QNAP TVS-873-8G

  5 962,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 8 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 49. QNAP TVS-682-i3-8G

  QNAP TVS-682-i3-8G

  6 210,00 zł

  2-3 dni

  3,7 GHz i3 DC / 8 GB / 6 x HDD / HDMI

  więcej
 50. QNAP TS-1635-8G

  QNAP TS-1635-8G

  6 210,00 zł

  2-3 dni

  1,7 GHz QC / 8 GB↑ / 12 x HDD

  więcej
 51. QNAP TVS-673-16G

  QNAP TVS-673-16G

  6 210,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 16 GB↑ / 6 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 52. QNAP TVS-873-16G

  QNAP TVS-873-16G

  6 956,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 53. QNAP TVS-882-i3-8G

  QNAP TVS-882-i3-8G

  7 205,00 zł

  2-3 dni

  3,7 GHz i3 DC / 8 GB / 8 x HDD / HDMI

  więcej
 54. QNAP TVS-473-64G

  QNAP TVS-473-64G

  7 702,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 64 GB / 4 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 55. QNAP TVS-1282-i3-8G

  QNAP TVS-1282-i3-8G

  8 199,00 zł

  2-3 dni

  3,7 GHz i3 DC / 8 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 56. QNAP TVS-673-64G

  QNAP TVS-673-64G

  8 199,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 64 GB / 6 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 57. QNAP TVS-873-64G

  QNAP TVS-873-64G

  8 945,00 zł

  2-3 dni

  2,1 GHz QC / 64 GB / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 58. QNAP TVS-682T-i3-8G

  QNAP TVS-682T-i3-8G

  9 442,00 zł

  2-3 dni

  3,7 GHz i3 DC / 8 GB / 6 x HDD / HDMI

  więcej
 59. QNAP TVS-882ST2-i5-8G

  QNAP TVS-882ST2-i5-8G

  9 442,00 zł

  2-3 dni

  1,9 GHz QC i5 / 8 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 60. QNAP TVS-1282-i5-16G

  QNAP TVS-1282-i5-16G

  9 690,00 zł

  2-3 dni

  3,2 GHz i5 QC / 16 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 61. QNAP TVS-882-i5-16G-450W

  QNAP TVS-882-i5-16G-450W

  9 939,00 zł

  2-3 dni

  3,2 GHz i5 QC / 16 GB / 8 x HDD / HDMI

  więcej
 62. QNAP TVS-882BR-i5-16G

  QNAP TVS-882BR-i5-16G

  10 436,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz QC i5 / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 63. QNAP TVS-882ST3-i5-8G

  QNAP TVS-882ST3-i5-8G

  10 436,00 zł

  2-3 dni

  1,9 GHz QC i5 / 8 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 64. QNAP TVS-1282-i5-16G-450W

  QNAP TVS-1282-i5-16G-450W

  10 933,00 zł

  2-3 dni

  3,2 GHz i5 QC / 16 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 65. QNAP TVS-882BRT3-i5-16G

  QNAP TVS-882BRT3-i5-16G

  11 430,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz QC i5 / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 66. QNAP TVS-882ST3-i7-8G

  QNAP TVS-882ST3-i7-8G

  11 430,00 zł

  2-3 dni

  2,6 GHz QC i7 / 8 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 67. QNAP TVS-882BR-ODD-i5-16G

  QNAP TVS-882BR-ODD-i5-16G

  11 679,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz QC i5 / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 68. QNAP TVS-1282-i7-32G

  QNAP TVS-1282-i7-32G

  12 176,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz i7 QC / 32 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 69. QNAP TVS-882T-i5-16G

  QNAP TVS-882T-i5-16G

  12 176,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz i5 QC / 16 GB / 8 x HDD / HDMI

  więcej
 70. QNAP TVS-882ST3-i7-16G

  QNAP TVS-882ST3-i7-16G

  12 424,00 zł

  2-3 dni

  2,6 GHz QC i7 / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 71. QNAP TS-1685-D1521-16G

  QNAP TS-1685-D1521-16G

  12 524,00 zł

  2-3 dni

  2,4 GHz QC Xeon / 16 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 72. QNAP TVS-882BRT3-ODD-i5-16G

  QNAP TVS-882BRT3-ODD-i5-16G

  12 673,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz QC i5 / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 73. QNAP TVS-871T-i7-16G

  QNAP TVS-871T-i7-16G

  12 722,00 zł

  2-3 dni

  3,2 GHz QC i7 / 16 GB / 8 x HDD / HDMI

  więcej
 74. QNAP TVS-882BR-i7-32G

  QNAP TVS-882BR-i7-32G

  12 922,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz QC i7 / 32 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 75. QNAP TVS-1282T-i5-16G

  QNAP TVS-1282T-i5-16G

  13 170,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz i5 QC / 16 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 76. QNAP TVS-1282-i7-32G-450W

  QNAP TVS-1282-i7-32G-450W

  13 419,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz i7 QC / 32 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 77. QNAP TS-1685-D1521-32G

  QNAP TS-1685-D1521-32G

  13 568,00 zł

  2-3 dni

  2,4 GHz QC Xeon / 32 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 78. QNAP TVS-1282-i7-64G

  QNAP TVS-1282-i7-64G

  13 667,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz i7 QC / 64 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 79. QNAP TVS-882BRT3-i7-32G

  QNAP TVS-882BRT3-i7-32G

  13 916,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz QC i7 / 32 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 80. QNAP TVS-882BR-ODD-i7-32G

  QNAP TVS-882BR-ODD-i7-32G

  14 164,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz QC i7 / 32 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 81. QNAP TVS-1282T3-i5-16G

  QNAP TVS-1282T3-i5-16G

  14 164,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz QC i5 / 16 GB↑ / 12 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 82. QNAP TVS-1282-i7-64G-450W

  QNAP TVS-1282-i7-64G-450W

  14 910,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz i7 QC / 64 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 83. QNAP TVS-882BRT3-ODD-i7-32G

  QNAP TVS-882BRT3-ODD-i7-32G

  15 159,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz QC i7 / 32 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 84. QNAP TVS-1282T-i7-32G

  QNAP TVS-1282T-i7-32G

  15 656,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz i7 QC / 32 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 85. QNAP TS-1685-D1521-32G-550W

  QNAP TS-1685-D1521-32G-550W

  16 177,00 zł

  2-3 dni

  2,4 GHz QC Xeon / 32 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 86. QNAP TS-1685-D1531-32G

  QNAP TS-1685-D1531-32G

  16 177,00 zł

  2-3 dni

  2,2 GHz SC Xeon / 32 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 87. QNAP TVS-1282T3-i7-32G

  QNAP TVS-1282T3-i7-32G

  16 650,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz QC i7 / 32 GB↑ / 12 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 88. QNAP TVS-1282T-i7-64G

  QNAP TVS-1282T-i7-64G

  17 147,00 zł

  2-3 dni

  3,4 GHz i7 QC / 64 GB / 12 x HDD / HDMI

  więcej
 89. QNAP TVS-1282T3-i7-64G

  QNAP TVS-1282T3-i7-64G

  18 141,00 zł

  2-3 dni

  3,6 GHz QC i7 / 64 GB / 12 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej
 90. QNAP TS-1685-D1531-64G

  QNAP TS-1685-D1531-64G

  18 265,00 zł

  2-3 dni

  2,2 GHz SC Xeon / 64 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 91. QNAP TS-1685-D1531-64GR

  QNAP TS-1685-D1531-64GR

  19 309,00 zł

  2-3 dni

  2,2 GHz SC Xeon / 64 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 92. QNAP TS-1685-D1531-64GR-550W

  QNAP TS-1685-D1531-64GR-550W

  21 919,00 zł

  2-3 dni

  2,2 GHz SC Xeon / 64 GB↑ / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 93. QNAP TS-1685-D1531-128GR

  QNAP TS-1685-D1531-128GR

  24 529,00 zł

  2-3 dni

  2,2 GHz SC Xeon / 128 GB / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 94. QNAP TS-1685-D1531-128GR-550W

  QNAP TS-1685-D1531-128GR-550W

  27 139,00 zł

  2-3 dni

  2,2 GHz SC Xeon / 128 GB / 12 x HDD | 4 x SSD / wirtualizacja

  więcej
 95. QNAP TVS-882ST2-i7-16G

  QNAP TVS-882ST2-i7-16G

  50 000,00 zł

  2-3 dni

  2,6 GHz QC i7 / 16 GB↑ / 8 x HDD / HDMI / wirtualizacja

  więcej

na stronę

Set Descending Direction