Witamy na stronie mobil-team.com

regulamin

regulamin

"Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.serwery-NAS.pl, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego."

 Regulamin sklepu


Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego i pracującego pod adresem internetowym: serwery-nas.pl jest firma:
mobil-team.com ANNA KOZAL
Stawowa 55, 63-900 RAWICZ
NIP: 699-186-53-64


1. ZAMÓWIENIA


Zamówienia można składać
- przez stronę sklepu: serwery-nas.pl
- za pomocą e-mail na adres: kontakt@serwery-nas.pl
- telefonicznie  509406080, 504511994

Zamówienia drogą internetową można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie ceny w naszym sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Osobno podawane są ceny netto i brutto.

W przypadku gdy szukany produkt nie wystepuję na stronie sklepu prosimy o telefon lub e-mail a my  potwierdzimy jego dostępność i cenę. 


2.PŁATNOŚCI


Klient za zamówiony towar w sklepie internetowym SERWERY-NAS.PL zapłacić można:
- przelewem bankowym na podstawie otrzymanej po zamówieniu faktury pro forma,
- płacąc za towar przy jego odbiorze od Kuriera; tzw. płatność za pobraniem (wybrane modele)
- stali Klienci mogą liczyć na płatności odroczone z terminem do 30 dni,

DANE DO WPŁATY:
nr konta:
mbank 42 1140 2017 0000 4702 1121 1200
dane adresowe:
mobil-team.com anna kozal
ul. Stawowa 55
63-900 Rawicz

3. PRZESYŁKI

  Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w  oddzielnej  zakładce.
    Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
    Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:
        - w  miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
        - w  placówce handlowej serwery-NAS.pl.
    Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.
    W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
    W przypadku odbioru Produktów w placówce handlowej serwery-NAS.pl, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał palcówkę handlową serwery-NAS.pl, zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.
    Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
    Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
   
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Dokładamy wszelkich starań by otrzymywali Państwo zamówiony produkt w jak najszybszym terminie. Wszystkie towary są dostarczane zgodnie z wyborem. W większości przypadków zamówiony towar dostarczany jest w przeciągu 24 lub 48 godzin od daty wpłynięcia środków pieniężnych na nasze konto, lub złożenia zamówienia za pobraniem.

Szybkość dostawy zależy od położenia miejsca dostarczenia w Polsce. Większe miasta to krótszy czas dostawy, a mniejsze miejscowości to dłuższy. Regulaminowy czas dostawy wynosi ok 3 dni roboczych (za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy). W niektórych przypadkach czas dostarczenia towaru uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Dokładamy starań aby podane stany magazynowe były zgodne ze stanem faktycznym.

Regulaminowy czas dostawy nie obowiązuje w przypadku towaru, którego brakuje na magazynie. Każdorazowo w takiej sytuacji Dział Handlowy SERWERY-NAS.PL przy potwierdzeniu zamówienia, poinformuje o tym Klienta lub osobę przez niego wskazaną do kontaktu. Klientowi zostanie podany przybliżony czas dostawy dla towaru, którego obecnie brak na magazyn. Dokładamy starań aby podane stany magazynowe były zgodne ze stanem faktycznym.
Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków w magazynie.

Realizacji zamówienia nie podlegają zakupy produktów z zakładek "modele archiwalne" oraz zamówienia wynikające z oczywistych błędów systemowych (np wartość produktu 0 zł - wynikająca z błędu systemowego aktualizacji oprogramowania lub cenników)


ZABEZPIECZANIE PRZESYŁEK
Wszystkie paczki wysyłane z naszego magazynu są ubezpieczone! W przypadku stwierdzania jakiegokolwiek naruszenia kartonu lub naszej firmowej taśmy zabezpieczającej podczas odbioru paczki, klient ma prawo do odpakowania jej w obecności kuriera, sprawdzenia jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się spisania protokołu uszkodzenia towaru, który będzie podstawą złożenia reklamacji dostawy.


5. ZWROTY
Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ("Konsument" w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty wysłania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

     ADRES ZWROTÓW:
    mobil-team.com
    Anna Kozal
    ul.Śliczna 2
    50-566 Wrocław

    FORMULARZ ZWROTU:


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
W przypadku gdy konsument zdecydował o zwrocie towaru powinien on nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o poinformowanie nas telefonicznie 509406080, 504511994 lub na e-mail: SERWERY-NAS.PLo zwrocie towaru przed jego dokonaniem.

Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał, oraz załączyć wypełniony formularz zwrotu. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Klient. W ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletnego zwracanego towaru, dokonamy zwrotu środków pieniężnych nie dłużej niż w ciągu 7 dni na podane konto.

    7. Gwarancja, warunki serwisu


    Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę SERWERY-NAS.PL.pl objęte są gwarancją producenta . Długość gwarancji zależy od zakupionego towaru. Warunkiem koniecznym     uznania gwarancji jest:
- podanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu, adresu e-mail kupującego,
-dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),
-podanie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego
-podanie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
W niektórych sytuacjach wymagane jest uzupełnienie danych przed rozpatrzeniem reklamacji, w takiej sytuacji serwis SERWERY-NAS.PL zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych,
SERWERY-NAS.PL rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania w pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany adres e-mial, lub na adres poczty tradycyjnej.

Szczegółów na temat gwarancji danego produktu można uzyskać na stronie producenta, bądź kontaktując się z nami telefonicznie 509406080, 504511994ub na e-mail: kontakt@serwery-nas.pl


    8. Polityka prywatności
Sklep SERWERY-NAS.PL  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie dla celów:
1. Prawidłowej realizacji zamówienia

Uwagi końcowe:
Produkty lub towarzyszące im opisy wystawione na www.serwery-nas.pl stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie  serwery-nas.pl wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-miał z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia.

Sklep SERWERY-NAS.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu: zmiana obowiązywać będzie od momentu zamieszczenia jej na stronie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Wszystkie nazwy zastrzeżone, znaki towarowe, oraz loga należą do ich prawych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w dowolnym momencie.
 

.